Löken som förenar folk och nationer, Äventyret börjar med ett byte av perspektiv och pronomen & Syrsan går, sjung hopp faderallan lej ...

Löken som förenar folk och nationer, Äventyret börjar med ett byte av perspektiv och pronomen & Syrsan går, sjung hopp faderallan lej ...